Reivindicacions

APORTEM 

Plantegem ser una sola veu davant de qui té poder de decisió. La unió fa la força

Actuem per millorar el nostre entorn

Fomentar i defensar la vida associativa i la participació ciutadana en tots els nivells.

Col·laborar en la millora de les condicions de la vida quotidiana en els seus diversos aspectes socials: sanitat, educació, urbanisme, medi ambient, seguretat, cultura, esports, etc.

Mantenir un diàleg i un treball de grup constant amb les administracions públiques i altres organismes per aconseguir mesures polítiques, legislatives i administratives que garanteixin un desenvolupament comunitari eficaç i transparent.

Fomentar les associacions com a eina de defensa i participació dels interessos generals dels veïns.

“La nostra missió és ajudar a construir una societat més equitativa i justa prenent com a base el treball que realitzen les entitats, participant activament en els processos de desenvolupament social i abordant els diversos problemes que hi ha al territori.”