EMERGÈNCIES:
SERVEIS:
• Emergències
112
• Aeroport de Reus
977 779 800
• Guàrdia Urbana
092
• Cambra de Comerç
977 338 080
• Emergències mèdiques
061
• Canal Reus T.V.
977 300 509
• Mossos d’Esquadra
088
• CNL Miquel Ventura
977 128 861
• Policia Nacional
091
• Correus
902 197 197
• Guàrdia Civil 062 • Estació d’autobusos
977 770 698
• FECSA (Avaries)
900 770 007
• Gas Natural (Avaries)
900 750 750
• Ràdio Reus (SER)
977 772 121
• RENFE
902 240 202
• TAXI
977 345 050
• Universitat Rovira i Virgili 902 337 878SERVEIS:
AJUNTAMENT DE TARRAGONA | PDF
AJUNTAMENT DE CAMBRILS | PDF 977 794 579
AJUNTAMENT DE REUS | PDF 977 010 010
AJUNTAMENT DE SALOU | PDF 977 309 200
AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA | PDF 977 64 00 25
AJUNTAMENT DE VILA-SECA PDF 977 30 93 00
MUNICIPIS DE TARRAGONAPDF
AJUNTAMENT DE TARRAGONA: www.tarragona.cat  977 29 61 00
Ajuntament Operadora  977 296 100
• Departament de Compres  977 296 117
• Departament de Cultura 977 296 100
• Departament de Tresoreria 977 296 124
• Institut Municipal d'Educació 977 248 409
• Departament de Llicencies d'Obres 977 296 146
• Departament de Medi Ambient 977 296 222
• Departament de Neteja Pública 977 296 150
• Oficina Consumidor OMIC (telef. i fax) 977 296 119
• Departament de Personal 977 296 109
• Departament de Recaptació Directa 977 296 125
• Departament de Relacions Ciutadanes 977 296 167
• Brigada Municipal 977 546 298
• Brigada D'intervenció Ràpida 900 200 274
• Fax Brigada 977 547 323
• Laboratori Municipal 977 200 071
• Fax Laboratori 977 200 617
• Patronat Municipal D'Esports 977 550 299
Guardia Urbana:
• Urgències 092
• Comissaria 977 010 092
• Oficina d'Atenció i Assessorament - Violència de gènere 016
• Dipòsit de vehicles 977 216 003
Grup Hospital i Sanitat:
• Hospital Universitari Joan XXIII 977 295 800
• Hospital de Santa Tecla 977 259 900
• CAP Muralles 977 249 404
• CAP Jaume I 977 221 871
• CAP Tarraco 977 295 870
• Sant Pere i Sant Pau 977 200 638
• Sant Salvador 977 523 919
• Torreforta - La Granja 977 541 560
• La Canonja 977 541 560
• Bonavista 977 551 096
Promoció i Cultura:
• Teatre Metropol 977 244 795
• Teatre Magatzem 977 211 148
• Palau de Fires i Congresos 977 245 577
Turisme:
• Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 977 230 312
• Patronat Municial de Turisme de Tarragona 977 250 795
Medi Ambient:
• Àrea de Medi Ambiet 977 296 222
• EMATSA (Aigües de Tarragona) 977 550 555
• Deixalleria 977 296 150
Via Pública:
• Aparcaments i Mercats (ESPIMSA) 977 231 551
• EMT - Empresa Municipal de Transport 977 365 114
AJUNTAMENT DE CAMBRILS: http://www.cambrils.org 977 794 579
• Assesor.Entitats 977 368 217
• Biblioteca 977 363 495
• Benestar Social 977 368 190
• Borsa de Treball 977 307 401
• Cambrils Emprèn 977 794 679
• Casal Gent Gran 977 785 192
• C. Les Basses 977 368 217
• C. Nou Cambrils 977 794 579
• CC. Vilafortuny 977 378 715
• Centre Alba 977 365 828
• Centre Cultural 977 369 060
• Cinema Rambla 977 362 594
• Cultura 977 368 484
• Defensor 977 794 579
• Deixalleria 977 369 136
• EBASP 977 368 190
• Educació 977 307 401
• Escola d'Adults 977 361 350
• Escola Taller 977 366 223
• Escola de Música 977 368 102
• Gestió Tributària 977 794 562
• Joventut 977 794 562
• Medi Ambient 977 307 402
• Museu d'Història 977 794 528
• Oficina Català 977 792 688
• Pla de Barris 977 369 360
• OME 977 307 401
• OMIC 977 794 579
• Palau d'Esports 977 795 497
• Prom. de ciutat 977 794 679
• Ràdio TV Cambrils 977 363 405
• Recaptació 977 794 565
• Salut 977 368 217
• Secomsa Aigues 902 250 070
• Avaries aigues 902 250 370
• Secomsa Residus 977 369 555
• Tanatori Municipal 977 366 894
• Tresoreria 977 794 564
• Turisme 977 792 307
AJUNTAMENT DE REUS: www.reus.cat  977 010 010
Guardia Urbana:
• Urgències    092
• Comissaria   977 010 092
• Oficina d’Atenció a la Víctima 977 010 092
• Dipòsit de vehicles  977 010 056
• Servei de Mobilitat  i Circulació   977 010 068
Polítiques Socials i Transversals:
• Polítiques Socials i Transversals 977 010 229
Grup Hospital i Sanitat
• Hospital Universitari de Sant Joan 977 310 300
• Hospital (Urgències)  977 320 424
• Clínica Fàbregas   977 010 800
• CAP  Reus  1   977 778 511
• CAP  Reus  2   977 778 512
• CAP  Reus  3 i 4   977 328 419
• CAP  Reus 5  977 776 802
• Sanitat Respon 902 111 444
Promoció:
• REDESSA 977 300 003
• Palau de Fires i Congresos 977 326 363
Reus Turisme:
• Oficina d’informació turística 902 360 200
• Gaudí Centre   977 010 670
Medi Ambient:
• Àrea de Medi Ambient  977 010 074
• Aigües de Reus (AREMSA) 977 127 019
• Aigües de Reus (Avaries) 900 777 666
• Deixalleria  977 010 212
• Espai d’Informació Ambiental    977 010 088
• Centre de Recursos Mediambientals (CRM) 977 010 061
Arquitectura i Urbanisme:
• Oficina d’Habitatge  977 010 071
• GUPSA    977 300 475
977 010 076
• Serveis tècnics  977 010 075
Via Pública:
• Aparcaments i Mercats (AMERSAM)   
977 300 006
• Reus Transport   
977 300 006
• Agència del Paisatge Urbà 977 010 669
Educació i Formació:
• IMFE Mas Carandell  
977 010 850
• Oficina Municipal D’Escolarització (OME)  977 010 046
Esport i Lleure:
• Pavelló Olímpic Municipal (RELLSA)  
977 300 091
• Piscines Municipals  
977 328 257
• Estadi Municipal   977 330 020
Hisenda:
• Servei d’Atenció al Contribuent (SAIC)  977 010 070
OMIC:
• Oficina Municipal Del Consumidor (OMIC)  977 010 050
Benestar:
• Serveis Socials:
977 010 034
• Oficina d’Atenció A la Víctima    
977 010 092
• Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias  
977 010 040
• Tanatori (Serveis Funeraris) 
977 753 107
• Cementiri General de Reus 977 341 272
Participació i Ciutadania:
• Casal de les Dones  
977 010 672
• Solidaritat i Cooperació  977 010 029
Centres Cívics:
• Centre Cívic Ponent  
977 010 044
• Centre Cívic Mestral  
977 010 039
• Centre Cívic Llevant  
977 010 026
• Centre Cívic Carrilet  
977 010 051
• Centre Cívic Migjorn  
977 010 032
• Centre Cívic Más Abelló 977 010 030
Cultura:
• Biblioteca Central Xavier Amorós   
977 010 025
• Museu Arqueologia Salvador Vilaseca   
977 010 660
• Museu d’Art i Història  
977 010 662
• Arxiu Municipal   
977 010 054
• Teatre Bartrina   
977 010 658
• Teatre Fortuny   
977 010 657
• Centre de la Imatge Mas Iglesias (CIMIR)  
977 010 665
• Cal Massó    
977 010 064
• IMAC    
977 010 650
• Oficina de Festivals: Joventut:
977 010 651
• Oficina Pla Jove 977 010 650

Sindicatura de Greuges:    

• Sindicatura Municipal de Greuges 977 010 655
GRUPS MUNICIPALS:
• PSC: 977 010 080
• CIU:   977 010 081
• PPC: 977 010 082
• ERC:    977 010 083
• ICV – EUiA: 977 010 084
• CORI: 977 010 085
AJUNTAMENT DE SALOU: www.salou.org 977 309 200
Ajuntament  977 309 200
Àrea de Promoció Econòmica  977 309 214
Borsa de Treball Municipal  977 309 200
Deixalleria municipal  902430971
Oficina d'Atenció al Ciutadà 977 309 292
Oficina d'habitatge, centre d'acollida i formació, i espai d'igualtat  977 309 206
Punt d'Informació Juvenil - PIJ  977 350 786
Registre de la Propietat  977 384 942
Oficina d'Atenció al Ciutadà  977 309 292
Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor  977 309 218
• Dependències municipals
Jutjat de Pau  977 380 318
Registre de la Propietat  977 384 942
AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA: www.torredembarra.cat 977 64 00 25
Ajuntament 977 640 025
BASE (Oficina de Recaudació de la Diputació) 977 642 620
Biblioteca Municipal 977 643 175 
Butà 977 640 856
Cal Bofill (Centre d' Activitat mediambientals) 977 641 672
CAP Torredembarra/Urgències 977 643 809 
CEIP Antoni Roig 977 640 836
CEIP L'Antina 977 642 496 
CEIP Molí de Vent 977 640 256
Centre recollida de residus 977 645 819
Centre Mèdic Torredembarrra 977 644 515 
Club Marítim Torredembarra 977 640 810 
Correus 977 640 528
Depuradora (EDAR, Estació depuradora d' agues residuals) 977 690 052 
Deixalleria 977 645 819
Escola Bressol Municipal 977 642 535
Escola Municipal de Música 977 644 308
Fundació Residència Pere Badia 977 641 132
Farmàcia Arasa 977 130 434
Farmàcia Cogul 977 640 003
Farmàcia Escudé 977 130 735
Farmàcia Miró 977 640 735
Guàrdia Civil 977 640 903
Guàrdia Civil (Servei Marítim Port) 977 644 648
IES Torredembarra 977 640 312
IES Ramon de la Torre 977 642 402
Jutjat de Pau 977 640 021
Llar de jubilats 977 643 889
Metge A.Vila Vidal 977 642 002
Metge Carles Miracle 977 644 040
Metge Ferran Gòmez (Pediatra) 977 643 311
Metge Jordi Sala 977 640 234
Metge Josep Mercadé 977 644 515
Metge Josep Boronat 977 644 515
Policia Local 977 646 005
Port Torredembarra 977 643 234
SOREA (Serveis d'aigües) 977 642 201
Taxi Mari Carmen Valero 977 641 003
608 799 704
Taxi Miguel 977 641 129
608 133 887
Taxi Reche 977 643 775
609 841 425
Taxi Rodrigo 608 835 458
629 304 448
Taxi Vidal 977 641 147
Torre Taxi radio 977 641 147
UCEP ( Unió Comerciants i Empresaris) 977 645 330 
UDT, Unió Esportiva Torredembarra (oficines) 977 643 273
Veterinari F. Escuredo 977 641 800
Veterinari J.M Rovirosa 977 642 102 
Veterinari R. Núñez 977 641 764
AJUNTAMENT DE VILA-SECA: www.vila-seca.cat 977 30 93 00
• Serveis Administratius i de Gestió
BASE, Gestió d'Ingressos Locals 977 39 11 31
Consorci del Camp de Tarragona 977 39 52 57
Consorci del Centre Recreatiu i Turístic 977 35 11 34
Jutjat de Pau 977 39 09 23
• Serveis Culturals i Promocionals
Arxiu Historic Sir Esteve Morell Scott 977 30 93 00
Auditori Josep Carreras 977 39 38 12
Auditori Pare Antoni Soler 977 39 24 84
Biblioteca Municipal 977 39 13 63
Casal de cultura Clàudia Padró 977 30 93 00
Centre Cívic i Cultural de la Pineda 977 37 30 28
Centre Cívic i Cultural de la Plana 977 30 93 00
Esplai de la Gent Gran de la Plana 977 30 93 00
Esplai de la Gent Gran Sant Esteve 977 39 17 01
Fundació Auditori Josep Carreras 977 39 38 12
Patronat Municipal de Música 977 39 23 68
Patronat Municipal de Turisme 977 39 03 62
Punt d'Informació Juvenil 977 39 35 42
Ludoteca Tot Joc 977 39 35 42
• Serveis de Moilitat i Tranport
Bus 977 21 44 75
Taxi 977 39 39 11
Tren 902 24 02 02
• Serveis Educatius i Formatius
CEIP Antoni Torroja i Miret 977 39 06 16
CEIP Cal.lípolis 977 37 17 11
CEIP La Plana 977 39 18 19
CEIP Mestral 977 39 18 20
CEIP Sant Bernat Calvó 977 39 22 56
Centre Municipal de Formació i Ocupació 977 39 22 56
Conservatori Municipal de Mú 977 39 23 68
Escola Universitrària de Turisme i Oci (URV) 977 39 56 24
IES Ramon Barbat i Miracle 977 39 13 79
IES Vila-Seca 977 39 42 44
Llar d'Infants de la Pineda 977 39 93 00
Llar d'Infants l'Acluca 977 39 14 05
Llar d'Infants La Formiga 977 39 62 44
Llar d'Infants Pineda 977 39 17 13
• Serveis Esportius i de Lleure
Estadi Municipal 977 39 08 67
Camp de Tir les Escomes 977 30 93 00
Circuit Hípic Torre d'en Dolça 977 30 93 00
Complex Esportiu de la Plana 977 30 93 00
Pavelló Municipal d'Esports 977 3018 06
Pavelló Municipal d'Esports de la Pineda 977 30 93 00
Piscina Estadi Municipal 977 39 37 12
Piscina de la Plana 977 39 56 09
Piscines Vila-Seca 977 39 56 09
Pista d'Atletisme 977 39 26 16
Pista Piliesportiva del Colomí 977 39 25 17
Pista Esportiva de la Formiga 977 39 25 34
Pista Esportiva del Miramar - Les Illes 977 30 93 00
• Serveis Postals
Correus Vila-Seca 977 39 11 20 
Correus La Pineda 977 37 21 04
Correus La Plana 977 31 46 62
• Serveis Públics i de Manteniment
Aigua Potable i Clavegueram 977 39 08 73
Aparcament Centre 977 39 60 98
Brigada Municipal 977 39 10 07
Deixalleria Municipal 977 39 50 31 
Enllumennat Públic 977 39 09 73
Mercat Municipal 977 39 01 54
Recollida de Residus Urbans 977 39 30 74
• Serveis Sanitaris i Assistencials
CAP 977 39 40 27 
Consultori Mèdic de la Pineda 977 37 05 13 
Consultori Mèdic de la Plana 977 39 04 36 
Consultori Mèdic d'Estiu de la Plana 977 37 30 49
Cementiri Municipal 977 39 10 09
EBASP 977 39 00 24
Residència Vila-Seca 977 39 58 25
Tanatori Municipal 977 39 35 38
ALTRES ADMINISTRACIONS:
• Generalitat de Catalunya: www.gencat.cat 012
• Consell Comarcal del Baix Camp: www.baixcamp.cat 977 327 155
• Diputació de Tarragona: www.diputaciodetarragona.cat 977 296 600
• Subdelegació del Govern 977 999 000
MUNICIPIS DE TARRAGONA:
MUNICIPI TELÈFONS DE TARRAGONA E-MAIL
Aiguamúrcia 977 638 301
Albinyana 977 687 818
Albiol, L' 977 815 450
Alcanar 977 732 013
Alcover 977 760 441
Aldea, L' 977 450 012
Aldover 977 473 202
Aleixar, L' 977 815 005
Alfara de Carles 977 455 005
Alforja 977 816 008
Alió 977 601 926
Almoster 977 855 110
Altafulla 977 650 008
Ametlla de Mar, L' 977 456 000
Ampolla, L' 977 460 018
Amposta 977 700 057
Arboç, L' 977 670 083
Arbolí 977 816 014
Argentera, L' 977 834 070
Arnes 977 435 134
Ascó 977 405 006
Banyeres del Penedès 977 671 350
Barberà de la Conca 977 887 010
Batea 977 430 003
Bellmunt del Priorat 977 830 028
Bellvei 977 168 185
Benifallet 977 462 005
Benissanet 977 462 005
Bisbal de Falset, La 977 819 012
Bisbal del Penedès, La 977 688 476
Blancafort 977 892 015
Bonastre 977 657 019
Borges del Camp, Les 977 817 000
Bot 977 428 077
Botarell 977 826 130
Bràfim 977 620 011
Cabacés 977 839 109
Cabra del Camp 977 630 131
Calafell 977 699 009
Camarles 977 470 007
Cambrils 977 794 579
Canonja, La 977 543 489
Capafonts 977 868 049
Capçanes 977 178 328
Caseres 977 431 909
Castellvell del Camp 977 855 008
Catllar, El 977 653 101
Colldejou 977 837 287
Conesa 977 898 235
Constantí 977 520 521
Corbera d'Ebre 977 420 431
Cornudella del Montsant 977 561 416
Creixell 977 800 202
Cunit 977 674 080
Deltebre 977 489 309
Duesaigües 977 834 085
Falset 977 830 057
Fatarella, La 977 413 609
Febró, La 977 868 333
Figuera, La 977 825 201
Figuerola del Camp 977 630 175
Flix 977 410 153
Forès 977 892 762
Freginals 977 572 789
Galera, La 977 718 339
Gandesa 977 420 007
Garcia 977 400 638
Garidells, Els 977 625 230
Ginestar 977 409 005
Godall 977 738 018
Gratallops 977 839 295
Guiamets, Els 977 413 110
Horta de Sant Joan 977 435 005
Jes&uacte;s 977 500 735
Lloar, El 977 825 054
Llorac 977 881 380
Llorenç del Penedès 977 677 106
Marçà 977 178 000
Margalef 977 819 167
Mas de Barberans 977 739 000
Masdenverge 977 718 257
Masllorenç 977 628 515
Masó, La 977 637 255
Maspujols 977 815 086
Masroig, El 977 825 126
Milà, El 977 637 397
Miravet 977 407 134
Molar, El 977 825 127
Montblanc 977 860 009
Montbrió del Camp 977 826 010
Montferri 977 620 377
Montmell, El 977 688 429
Mont-ral 977 760 149
Mont-Roig del Camp 977 837 005
Móra d'Ebre 977 400 012
Móra la Nova 977 400 347
Morell, El 977 840 617
Morera de Montsant, La 977 827 112
Muntells, Els 977 479 057
Nou de Gaià, La 977 655 257
Nulles 977 602 522
Pallaresos, Els 977 610 600
Palma d'Ebre, La 977 819 064
Passanant i Belltall 977 892 700
Paüls 977 492 283
Perafort 977 625 006
Perelló, El 977 490 007
Picamoixons 977 60 50 54
Piles, Les 977 881 088
Pinell de Brai 977 426 231
Pira 977 887 006
Pla de Santa Maria, El 977 630 006
Pobla de Mafumet, La 977 840 260
Pobla de Massaluca, La 977 439 754
Pobla de Montornès, La 977 648 012
Poboleda 977 827 097
Pont d'Armentera, El 977 638 203
Pontils 977 880 202
Porrera 977 828 003
Pradell de la Teixeta 977 828 004
Prades 977 868 018
Prat de Comte 977 428 284
Pratdip 977 566 242
Puigpelat 977 602 225
Querol 977 638 288
Rasquera 977 409 061
Renau 977 620 532
Reus 977 010 010
Riba, La 977 876 087
Riba-Roja d'Ebre 977 416 003
Riera de Gaià, La 977 655 000
Riudecanyes 977 834 005
Riudecols 977 817 009
Riudoms 977 850 350
Rocafort de Queralt 977 898 034
Roda de Barà 977 657 009
Rodonyà 977 628 528
Roquetes 977 501 511
Rourell, El 977 840 502
Salomó 977 629 030
Salou 977 309 200
Sant Carles de la Ràpita 977 740 100
Sant Jaume dels Domenys 977 677 113
Sant Jaume d'Enveja 977 468 039
Santa Bàrbara 977 717 000
Santa Coloma de Queralt 977 880 088
Santa Oliva 977 679 663
Sarral 977 890 010
Savallà del Comtat 977 880 137
Secuita, La 977 611 454
Selva del Camp, La 977 844 007
Senan 977 877 333
Sénia, La 977 713 058
Solivella 977 892 101
Tarragona 977 296 100
Tivenys 977 496 233
Tivissa 977 418 014
Torre de Fontaubella, La 977 830 267
Torre de l'Espanyol, La 977 405 815
Torredembarra 977 640 025
Torroja del Priorat 977 839 217
Tortosa 977 585 800
Ulldecona 977 573 034
Ulldemolins 977 561 578
Vallclara 977 869 221
Vallfogona de Riucorb 977 880 000
Vallmoll 977 637 087
Valls 977 601 050
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 977 824 037 
Vendrell, El 977 166 400
Vespella de Gaià 977 655 288
Vilabella 977 620 161
Vilalba dels Arcs 977 438 002
Vilallonga del Camp 977 840 101
Vilanova de Prades 977 869 002
Vilanova d'Escornalbou 977 837 519
Vilaplana 977 815 012
Vila-rodona 977 638 006
Vila-seca 977 309 300
Vilaverd 977 876 337
Vilella Alta, La 977 83 93 75
Vilella Baixa, La 977 839 009
Vimbodí i Poblet 977 87 80 24
Vinebre 977 405 781
Vinyols i els Arcs 977 85 04 61
Xerta 977 47 30 05

 

Utilizamos cookies para mejorar la experiencia de navegación. Continuando con la navegación entendemos que se acepta nuestra politica de cookies. Para más información, visite nuestra política de privacidad.

Acepto las Cookies de este sitio web.